Опасни ли са антибиотиците при бременност?

При предписване на лекарства – независимо дали лекарството е антибиотик и дали пациентът е бременна жена или не – се подчиняваме на основния принцип в медицината “преди всичко да не вредим”. В конкретния случай (при бременни жени) антибиотиците се разделят в три категории: 1. антибиотици, които са вредни за плода; 2. антибиотици, които могат да се предписват, ако потенциалната полза за жената надделява над потенциалния риск за плода; 3. антибиотици, които не са вредни за плода. Към първата – безусловно опасна! – категория спада антибиотикът хлорамфеникол. Към третата – най-вероятно безвредна – категория спадат някои антибиотици от групата на пеницилина, еритромицина и цефалоспорините. Всички останали антибиотици се причисляват към втората – подлежаща на индивидуална преценка – категория. Още две неща са от огромно значение. Първо, предписването на антибиотици по принцип е високоотговорна дейност и в никакъв случай не се прави “за всеки случай”. Второ, през първото тримесечие на бременността следва да се избягва приемът на каквито и да било лекарства, включително антибиотици.

Споделете този пост

Close Menu